Powrót do listy artykułów

Koronawirus a gwarancja wynagrodzenia pomimo niewykonywania pracy

laptop-biurko

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym odpowiemy na pytanie, czy brak możliwości pracy zdalnej bądź czasowe zamknięcie zakładu pracy pozbawią Cię wynagrodzenia.

W ostatnich dniach z uwagi na rozwój pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, dynamicznie zmieniająca się sytuacja w kraju w sposób odczuwalny dotyka pracodawców i ich pracowników. Działania podjęte w celu efektywnego zatrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 skupiają się przede wszystkim na pozostaniu w domach osób, które mają taką możliwość. Wielu z nas pozostaje zatem pracując w trybie pracy zdalnej.

W takich okolicznościach, pojawia się jednak pytanie, jak traktowani są pracownicy, których praca z uwagi na swój charakter nie może być wykonywana z domu (praca zdalna)? Czy osobom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia?

Przykładów zawodów, które wyłączone są z możliwości typowego home-office jest bardzo wiele. Są to chociażby stomatolodzy czy ekspedienci sklepów. Również mamy w swoim otoczeniu pracowników, którzy pomimo tego, że na stałe wykonują pracę biurową nie mogą pracować zdalnie z domu. Powodem może być np. brak odpowiedniego dostosowania pracodawcy do mobilności jego pracowników.

Jeżeli jesteś w powyżej wskazanej grupie osób i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia, to odpowiedź brzmi:

Tak, przysługuje.

Co więcej, wynagrodzenie przysługiwać Ci będzie także w przypadku czasowego zamknięcia zakładu pracy z powodu pandemii koronawirusa.

Wyjaśniając powyższe, pamiętajmy, że przepisy kodeksu pracy zawierają zapis stanowiący o tym, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 81 § 1 Kodeksu pracy).

 

Co to oznacza w praktyce?

W sytuacji wyjątkowej, takiej jaka obecnie nastała w Polsce z uwagi na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, zasady kodeksu pracy przewidujące, że pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za pracę wykonaną ulegają ograniczeniu.

Pracownikowi będzie zatem przysługiwało wynagrodzenie w sytuacji, w której pozostanie on gotowy do wykonywania swoich obowiązków, natomiast pracodawca nie powierzy mu pracy.

 

Wysokość wynagrodzenia

Kwota, jaka wpłynie nam na konto za dany okres rozliczeniowy, zależna jest od treści naszej umowy o pracę.

Przykład 1:

Jeżeli w Twojej umowie o pracę jest wskazana stała kwota wynagrodzenia np. 3500 zł brutto miesięcznie albo stawka godzinowa np. 20 zł brutto, wynagrodzenie będzie Ci przysługiwać w pełnej wysokości.

Przykład 2:

Jeżeli natomiast wykonujesz pracę, za którą otrzymujesz wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, wówczas za czas przestoju należy się płaca w wysokości 60% stawki. Przy obliczaniu wynagrodzenia pracodawca zastosuje te same zasady jakie obowiązują Cię przy określaniu wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

 

Pamiętajmy również, że za czas przestoju pracodawca może powierzyć Ci inną pracę, odpowiadającą Twoim kwalifikacją pracę lub zbliżoną do Twoich kwalifikacji, którą jesteś zdolny wykonywać. Pracę te jako pracownik jesteś zobowiązany wykonać.