Powrót do listy artykułów

Nowe zalecenia w zakresie ochrony pracownika podczas pandemii kooronawirusa

dystans

 

 

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja związana ze wzrostem zachorowań na COVID-19 wymaga od pracodawców oraz ich pracowników, aby znali aktualne wytyczne i zalecenia w ramach postępowania z koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Nowe zmiany

Od 2 kwietnia 2020 r. obowiązują kolejne zaostrzenia środków bezpieczeństwa związane z zakładem pracy. Przede wszystkim pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.

 

Zakres zaostrzeń przewiduje

  • oddalenie od siebie stanowisk pracy poszczególnych osób o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19;
  • nałożenie na pracowników obowiązku używania rękawiczek lub umożliwienie dostępu do płynów dezynfekujących.

 

Wcześniejsze zalecenia

Nie zapominajmy natomiast o wcześniejszych, równie istotnych zaleceniach obejmujących m.in.

  • zlecenie codziennej rutynowej dezynfekcji często dotykanych powierzchni w miejscu pracy (klamki, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne),
  • umieszczanie ogólnodostępnych dla pracowników dozowników, środków odkażających skórę w opakowaniach niewymagających dotykania palcami (najlepiej spryskiwacze i dozowniki uruchamiane naciskiem przedramienia lub łokcia).

 

WAŻNE: Skład środków odkażających powinien bazować na co najmniej 70% roztworach alkoholowych.

 

#zostańwdomu

Pamiętajmy również, iż obecnie najistotniejszym zaleceniem jest w jak największym stopniu ograniczenie wychodzenia z domu, dlatego też pracodawco, jeżeli masz taką możliwość:

  • oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu;
  • ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy);
  • zrezygnuj z konferencji i szkoleń (materiały edukacyjne, instruktaże prześlij za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnij je na platformach intranetowych);
  • ogranicz podróże służbowe i delegacje zagraniczne.

 

WAŻNE: Pracowniku pamiętaj, że masz prawo odmówić udziału w delegacji do miejsc, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.