Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe definiuje się jako prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zdarzeń w związku z wykonywaną pracą lub środowiskiem pracy. W szczególności są to straty w postaci uszczerbku na zdrowiu.

Każdy pracodawca ma za zadanie dokonać analizy oraz oceny ryzyka zawodowego, a o wynikach tej oceny poinformować wszystkich pracowników. W razie zaistnienia potrzeby musi również opracować i wdrożyć plan zmniejszenia ryzyka zawodowego. Każdy pracownik musi być świadomy niebezpieczeństwa związanego z danym stanowiskiem oraz znać zasady ochrony i metod postępowania w związku z danym zagrożeniem. W celu poprawy bezpieczeństwa osób, ważne jest przeprowadzanie odpowiednich szkoleń BHP oraz dokładne zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy.

Nie każdy pracodawca posiada kompetencje oraz umiejętności pozwalające na sporządzenie Oceny Ryzyka Zawodowego. Powinna ona zawierać zrozumiałą i spójną analizę wykonywanych prac na danym stanowisku oraz zagrożeń z nimi związanych. Podejmując współpracę z naszą firmą wykonujemy profesjonalną oraz rzetelną Ocenę Ryzyka Zawodowego dla każdego stanowiska pracy w zakładzie. Wraz z wykonywaną usługą proponujemy rozwiązania, które pomogą w poprawie warunków BHP w zakładzie pracy.

Dobrze wykonana Ocena Ryzyka Zawodowego skutecznie zmniejsza ilość wypadków przy pracy oraz zapobiega powstawaniu sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się także z pozostałymi usługami BHP świadczonymi przez firmę Comes.