Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wielu wypadków można uniknąć systematycznie kontrolując poziom ryzyka zawodowego w firmie. Za każdym razem, kiedy dokonujesz oceny ryzyka zawodowego zwiększasz poziom bezpieczeństwa w swojej firmie. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym to również obowiązek każdego pracodawcy. Dlatego każdy z nich powinien na bieżąco dokonywać i dokumentować oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w swojej firmie.

Dokonaj oceny ryzyka zawodowego w swojej firmie

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy i przyczynia się do ochrony zdrowia pracowników. Oszacowanie ryzyka zawodowego należy powierzyć osobom z właściwymi kompetencjami, które przygotują odpowiednią dokumentację oceny ryzyka zawodowego. W Comes od wielu lat realizujemy usługi w tej dziedzinie BHP, współpracując z przedsiębiorstwami ze wszystkich branż. Realizujemy wszystkie czynności związane z oceną ryzyka zawodowego. Działamy profesjonalnie i mamy wieloletnie doświadczenie w branży. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami BHP, jak również osobom zaangażowanym w kompleksowe zarządzanie systemami bezpieczeństwa w pracy, takim jak audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni.

Skuteczna identyfikacja zagrożeń

Tworząc opis ocenianego stanowiska pracy, przedstawiamy informacje zgodne z zagrożeniami, które na nim występują. Dokumentacja obejmuje czynniki mechaniczne, biologiczne oraz chemiczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności. Obecna sytuacja pandemiczna wymaga od pracodawców umieszczenia w ocenie ryzyka zawodowego również czynnika biologicznego SARS-COV-2. Istniejące dokumentacje powinny zostać zaktualizowane o ten czynnik. Rzetelnie przygotowana ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać zrozumiałą i spójną analizę wykonywanych prac na danym stanowisku i zagrożeń z nimi związanych. Wraz z wykonywaną usługą proponujemy rozwiązania, które pomogą w poprawie warunków BHP w zakładzie pracy. Uświadamiamy zespoły, z którymi mamy okazję współpracować, że ocena ryzyka zawodowego dotyczy również problemów psychonerwowych, które istotnie wpływają na efektywność pracy.

Czym dokładnie jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z definicją zawartą w par. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Szukasz usług BHP dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy, aby szybko zamówić ocenę ryzyka zawodowego lub inną usługę z naszej oferty.