Dokumentacja powypadkowa

Kiedy w przedsiębiorstwie dochodzi do wypadku, trzeba zadbać o spełnienie określonych procedur. Do kluczowych aspektów należy sporządzenie dokumentacji powypadkowej BHP wraz z protokołem. Najpierw jednak pracodawca powinien powołać komisję, w skład której wchodzi m.in. specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołanie takiego zespołu jest bardzo ważne, ponieważ do przygotowania dokumentów potrzebne są zeznania od poszkodowanego i świadka. W ten sposób zespół ustala wszystkie przyczyny i okoliczności wypadku. Dopiero po dokładnym ustaleniu przebiegu wydarzeń należy zadbać o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, w tym protokołu powypadkowego lub karty wypadku.

Czym jest dokumentacja powypadkowa?

Celem przygotowania tych dokumentów jest wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku i ustalenie tego, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy wypadkiem w drodze do niej lub z pracy. Kiedy dojdzie do zdarzenia przy wykonywaniu przez pracownika obowiązków zawodowych w zakładzie, konieczne staje się sporządzenie protokołu powypadkowego BHP. Dokumentacja powypadkowa musi zawierać kilka elementów.

Jeśli będzie miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy, wtedy konieczne będzie przygotowanie karty wypadku. W Warszawie, a także wielu innych miastach Polski działają firmy o zwiększonym ryzyku podobnych zdarzeń. Jeśli z różnych przyczyn dojdzie do niepożądanej sytuacji, pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiedniej dokumentacji. W Comes przygotowujemy ją na Twoje zamówienie! Dostarczamy Ci wszystko, co niezbędne między innymi do tego, aby ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Mamy niezbędne doświadczenie w tym zakresie i dysponujemy praktyczną wiedzą wynikającą z wieloletniej współpracy z firmami takimi jak Twoja.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Pomagamy również w prawidłowym sporządzeniu odpowiedniego protokołu powypadkowego BHP, który po akceptacji wszystkich stron tj. pracodawcy, świadków i poszkodowanego, po zakończonym leczeniu osoby, która uległa wypadkowi, wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową jest wysyłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas całej procedury wypadkowej jesteśmy w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco odpowiadamy na wszystkie pytania i wątpliwości związane z dokumentacją oraz samym zdarzeniem. Służymy pomocą w wyjaśnianiu wątpliwości związanych z wypadkami przy pracy, procedurą dochodzenia odszkodowania i właściwym badaniem okoliczności i przyczyn wypadku. Poza sporządzaniem protokołu i innych dokumentów formalnych zajmujemy się procedurami powypadkowymi w sposób kompleksowy. W razie potrzeby przeprowadzimy kompletne postępowanie, również w przypadku zaistnienia wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego.

Obsługa po wpadku

Nasza firma wspiera przedsiębiorstwa w realizacji zadań związanych ze sporządzaniem dokumentacji powypadkowej. Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą:

  • powołanie zespołu powypadkowego,
  • przesłuchanie świadków i poszkodowanego,
  • przygotowanie wymaganych dokumentów, w tym protokołu lub karty wypadku,
  • współpracę z organami ścigania i prokuraturą,
  • prowadzenie korespondencji z poszkodowanym i jego rodziną.

Zapewniamy profesjonalną realizację wszystkich wymogów formalnych po wydarzeniu. Odciążamy pracodawcę od żmudnej i skomplikowanej procedury powypadkowej.

Poza kompleksowym wsparciem formalnym oferujemy również opracowanie programu naprawczego. Analizujemy przyczyny zdarzenia i rekomendujemy działania, które wyeliminują podobne zagrożenia w przyszłości. Pozwala to znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pracy i ochronić zdrowie pracowników.

Doświadczenie w obsłudze powypadkowej firm, instytucji i organizacji

Nasza rodzinna firma Comes działa na rynku już od 1993 roku. Przez ten czas zdobyliśmy bogate doświadczenie w pomocy firmom, instytucjom i organizacjom po wypadkach. Współpracujemy z radcą prawnym, który wspiera nas w kwestiach formalnoprawnych, związanych m.in. z obsługą powypadkową i sporządzaniem protokołów oraz dokumentacji w tym zakresie.

Szukasz usług BHP związanych z postępowaniem po wypadku? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy, aby szybko zamówić dokumentację powypadkową lub inną usługę z naszej oferty.