Dokumentacja powypadkowa

Kiedy w przedsiębiorstwie dochodzi do wypadku, trzeba sporządzić dokumentację powypadkową. Najpierw jednak pracodawca powinien powołać komisję, w skład której wchodzi m.in. specjalista ds. BHP. Powołanie zespołu powypadkowego jest bardzo ważne, ponieważ do przygotowania dokumentacji powypadkowej potrzebne są zeznania od poszkodowanego i świadka. W ten sposób zespół powypadkowy ustala wszystkie przyczyny i okoliczności wypadku. Dopiero po dokładnym ustaleniu przebiegu wydarzeń należy sporządzić dokumentację, w tym protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Czym jest dokumentacja powypadkowa?

Celem sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest wyjaśnienie dokładnych okoliczności wypadku i ustalenie tego, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, czy wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Kiedy dojdzie do wypadku przy pracy, należy sporządzić protokół powypadkowy. Jeśli będzie miał miejsce wypadek w drodze do lub z pracy, wtedy konieczne będzie przygotowanie karty wypadku. W Warszawie, a także wielu innych miastach Polski działają firmy o zwiększonym ryzyku wypadków. Jeśli z różnych przyczyn dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej. W Comes przygotowujemy odpowiednią dokumentację, która jest niezbędna między innymi do tego, aby ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Pomagamy również sporządzić odpowiedni protokół powypadkowy, który po akceptacji wszystkich stron tj. pracodawcy, świadków i poszkodowanego, po zakończonym leczeniu osoby, która uległa wypadkowi, wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową jest wysyłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas całej procedury wypadkowej jesteśmy w stałym kontakcie z klientem i na bieżąco odpowiadamy na wszystkie pytania i wątpliwości. Służymy pomocą w wyjaśnianiu wątpliwości związanych z wypadkami przy pracy, procedurą dochodzenia odszkodowania i właściwym badaniem okoliczności i przyczyn wypadku. Przeprowadzimy kompletne postępowanie powypadkowe, również w razie zaistnienia wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego.

Szukasz usług BHP dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy, aby szybko zamówić dokumentację powypadkową lub inną usługę z naszej oferty.