Instrukcje BHP

Instrukcje BHP są zbiorem zasad działania, które dostarczają pracownikom informacji o tym, jak postępować w sytuacjach zagrożenia. Każdy pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom instrukcji BHP maszyn i procesów w firmie. Zasady postępowania powinny zostać przedstawione pracownikowi przed rozpoczęciem danej pracy.

Co to są instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy?

Instrukcje BHP zawierają sposoby bezpiecznego wykonywania pracy i wytyczne w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Mogą to być wskazówki dotyczące obsługi maszyn i urządzeń technicznych, opis możliwych zagrożeń na stanowiskach pracy, metody postępowania z materiałami niebezpiecznymi, zasady udzielania pierwszej pomocy lub zasady stosowanych w zakładzie procesów technologicznych. Instrukcja BHP może określać jak zachowywać się przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy, po pracy oraz w sytuacjach związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników.

Pomagamy w opracowaniu instrukcji BHP

W Comes pomagamy opracować aktualne instrukcje bezpieczeństwa, które są przystępne dla pracowników. Kierujemy się zasadą, że powinny być one napisane językiem zrozumiałym i przejrzystym, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości podczas wykonywania prac związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników. Pomagamy opracować m.in.:

  • instrukcje ogólne BHP
  • instrukcje stanowiskowe BHP.

Wspieramy przedsiębiorstwa przy tworzeniu instrukcji BHP dla wszystkich stanowisk pracy. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi usługami BHP świadczonymi przez naszą firmę. Oferujemy pojedyncze usługi jak i cały pakiet kompleksowej obsługi BHP dla małych i dużych firm.

Szukasz usług BHP dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy, aby szybko zamówić instrukcję BHP lub inną usługę z naszej oferty.