Instrukcje BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zapoznania swoich pracowników z instrukcjami bhp maszyn i urządzeń oraz procesów w zakładzie pracy. Dzięki nim ma szansę zmniejszyć ryzyko wypadku.

Instrukcje muszą zawierać wytyczne związane z zasadami bezpieczeństwa wykonywanych prac - sposobem obsługi maszyn i urządzeń (jeśli tego wymaga stanowisko), opisem zagrożeń, metod postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz w razie wypadku – zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instrukcja określa jak zachowywać się przed przystąpieniem do pracy, w czasie oraz zaraz po niej. Powinna być ona przedstawiona pracownikowi przed rozpoczęciem pracy. Pracownik powinien być zapoznany z instrukcją podczas wstępnego szkolenia BHP.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy sporządzeniu rzetelnej i przystępnej dla pracownika instrukcji BHP. Kierujemy się zasadą, że powinny być one napisane językiem zrozumiałym i jasnym, aby nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Wykonujemy m.in.:

  • instrukcje ogólne
  • instrukcje stanowiskowe

Wspieramy przy tworzeniu instrukcji dla każdej branży i wszystkich stanowisk pracy. Zapraszamy do zapoznania się z innymi usługami BHP świadczonymi przez naszą firmę. Oferujemy zarówno pojedyncze usługi jak i cały pakiet kompleksowej obsługi BHP dla małych i dużych firm.