Sporządzanie instrukcji BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek umieszczania na stanowiskach pracy instrukcji BHP, a także zapoznania z nimi pracowników. Instrukcje powinny być zlokalizowane w miejscu widocznym oraz ogólnodostępnym. Określają one charakter miejsca pracy oraz mają na celu zminimalizować ryzyko wypadku.

Instrukcje muszą zawierać wytyczne związane z zasadami bezpieczeństwa wykonywanych prac: instruktaż obsługi maszyn i urządzeń (jeśli tego wymaga stanowisko), opis zagrożeń wynikających z wykonywaniem obowiązków, proces postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz w razie wypadku – metody udzielania pierwszej pomocy. Instrukcja określa jak zachowywać się przed przystąpieniem do pracy, w czasie oraz zaraz po niej. Powinna być ona przedstawiona pracownikowi przed rozpoczęciem pracy na stanowisku.  Pracownik powinien przejść także wstępne szkolenie BHP. Tylko dokładne wyjaśnienie zasad postępowania może zmniejszyć ryzyko wypadku.

Nasza firma zajmuje się dokładnym sporządzaniem instrukcji BHP. Kierujemy się zasadą, że powinny być one napisane językiem zrozumiałym i jasnym, aby nie pozostawiły żadnych wątpliwości co do zasad pracy na danym stanowisku. Wykonujemy m.in.:

  • instrukcje ogólne
  • instrukcje wydziałowe
  • instrukcje stanowiskowe

Sporządzamy instrukcje dla każdej branży i wszystkich stanowisk pracy. Zapraszamy do zapoznania się z innymi usługami BHP świadczonymi przez naszą firmę. Oferujemy zarówno pojedyncze usługi jak i cały pakiet kompleksowej obsługi BHP dla małych i dużych firm.